Yeni doçentlik başvuru şartlarına tepki: Liyakatsizlik normalleştirilecek!

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın 13 Ağustos 2022 tarihli yazısıyla doçentlik başvuru şartlarına ilişkin değişiklik önerileri Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygun bulunarak değiştirilmesi tartışmaları sürüyor. Değişikliklerle “liyakatsizliğin daha da artacağını” ifade eden eğitimciler kararı mahkemeye taşıdı.

Eğitim-İş İzmir 4 No’lu Yükseköğretim Şube Başkanı Haluk Dağdevir, düzenlemelerin akademide yaşanan adaletsizliklere son vermekten çok uzak olduğunu belirterek “Yeni düzenleme yeni adaletsizliklere, bağımlılık ilişkilerine ve emek sömürüsüne kapı aralamaktadır” dedi.

KİTAP YAYIMLAMAK REKTÖRÜN İZNİNE BAĞLANDI

Kitap editörlüğü rektörlerin iznine bağlandığına ve profesör unvanlı üyelerin sadece editör olabileceğine dikkat çeken Haluk Dağdevir, “Kısacası, doçentlik adayları kitap editörlüğü yapamayacakları gibi, özel izine bağlanmış bir derleme kitapta kitap bölümü yayınlamaları da bir nevi hayal olmuştur. Kitap ve kitap bölümü için “WoS Book Citation Index”in (BKCI) referansı alınmış ve yüksek puanlar verilmiş. Fakat Türkiye BKCI tarafından taranan neredeyse hiçbir yayınevi bulunmamaktadır. Akademisyenler için Türkçe yayın yapmayı anlamsızlaştırmıştır ve yapılacak yayınlar da rektörlerin özel iznine bağlandığı için sadece rektörlerin ve onların izin verdiği profesörlerin istediği akademisyenler puanlamaya dâhil olacak yayınlar yapabileceklerdir” diye konuştu.

(Haluk Dağdevir)

“AKADEMİ YENİDEN DÜZENLENMEK İSTENİYOR”

Bu şartlarla mevcut yönetimi eleştiren profesörlerin “yalnızlaştırılıp marjinalleştirilmek” istendiğini ifade eden Dağdevir, şunları kaydetti:

“Zira bu durumda rektörlerin onayladığı imtiyazlı profesörler ve dışlanan, horlanan profesörler olacaktır. Bu da doçentlik başvuru şartlarında yapılacak değişiklilerin bir bütün olarak akademiyi yeniden düzenlemeyi amaçladığını göstermektedir. Bu durum akademide çok uzun zamandan beri eleştiri konusu olan liyakatsizliği had safhaya taşıyacaktır.

Bu nedenle doçentlik başvuru şartlarını yeniden düzenlemeyi amaçlayan değişiklikler, liyakatsizliği normalleştiren, akademik özerkliği, bilimsel araştırma ve düşünce özgürlüğünü resmi olarak doğrudan yok etmeyi amaçlayan bir belge niteliğindedir. Bu nedenle YÖK’ün söz konusu kararını ilkesel olarak ve ilgili belgeyi bir bütün olarak ret ediyoruz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir